Projekt RITA 2013

Zapraszamy do oglądania zdjęć z wizyty, jaką złożyliśmy na Białorusi w ramach realizacji Programu RITA 2013 (znajdują się w MULTIMEDIA —-> Galeria 2).

Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pt. „Problemy ludzi bezdomnych są wszędzie takie same”, współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt polega na spotkaniu się kadry i wolontariuszy naszego stowarzyszenia z białoruskimi wolontariuszami z Grodna i Wołkowyska w celu podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem pracy z osobami bezdomnymi.

Spotkanie strony Polskiej i Białoruskiej odbędzie się dwa razy: na Białorusi w dn. 26-28.04.2013, a następnie w Polsce w dn. 7-9.06.2013.

Podczas wizyt przedstawimy działalność stowarzyszenia na polskim gruncie, podzielimy się naszym doświadczeniem z kadrą i wolontariuszami – osobami z Kościoła Baptystów na Białorusi, którzy od pewnego czasu pracują z os. niepełnosprawnymi i chcą rozpocząć pracę z podobną grupą docelową, jaką my się zajmujemy. Nawiążemy relacje z wolontariuszami białoruskimi, chcącymi pracować z potrzebującymi, zapoznamy się z możliwościami zakładania NGO i pozyskiwania dotacji na Białorusi oraz z warunkami pracy wolontariuszy, przedstawimy metody pracy z człowiekiem potrzebującym oraz zachęcimy do zastosowania na gruncie białoruskim wypracowanych przez nas form pracy.