Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU REALIZOWANEGO W NASZYM CENTRUM!

Od dnia 1 października ruszą zajęcia drugiej edycji projektu Nowe miejsca reintegracji społeczno – zawodowej w CIS „Żelazna”, który nasze stowarzyszenie realizuje wraz z Narodowym Forum Doradztwa Kariery.

Więcej informacji o tym, jakie grupy społeczne mogą zakwalifikować się do udziału, znajduje się we wcześniejszych, poniższych wpisach.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się do naszego biura po wnioski o skierowanie do uczestnictwa w projekcie. Wnioski wypełnia po części osoba chętna do wzięcia udziału, a po części pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wypełnione wnioski można składać do dnia 19 września br., do godziny 16:30 w biurze stowarzyszenia przy ul. Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku.

Gorąco zapraszamy do udziału – warto się rozwijać!

 

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO GRUP: OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH ORAZ POMOC KUCHENNA!

Poszukujemy uczestniczek i uczestników do grup: pomoc kuchenna oraz opiekun/ka osób starszych, działających w ramach obecnej edycji naszego CIS – projekt Nowem miejsca reintegracji – społeczno zawodowej w CIS „Żelazna”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Gwarantujemy nabycie nowych, praktycznych i teoretycznych, umiejętności w tych specjalnościach oraz wynagrodzenie finansowe w formie tzw. świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (po przejściu miesiąca próbnego, podczas którego świadczenie wynosi połowę zasiłku dla bezrobotnych).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z nami – telefonicznie pod nr 881 321 900, e-mailem: ciszelazna@gmail.com lub osobiście w naszym biurze przy ul. Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku.

 

 

Od dnia 1 września 2017 realizujemy projekt „Nowe miejsca reintegracji społeczno – zawodowej w CIS „Żelazna”. Naszymi partnerami są: Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Gmina Turośń Kościelna, w imieniu której realizatorem działań będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 30 kobiet) na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.

Projekt będzie trwał do 30 września 2019 r.

Planowane efekty projektu:

 • objęcie wsparciem 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn, w tym 5 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • staże zawodowe dla 30 osób (w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn)
 • 5 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje po zakończeniu programu
 • 35 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwało pracy po zakończeniu projektu
 • 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie pracowało po zakończeniu programu

Wartość projektu wynosi 1 281 917,04 zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to 1 211 117,04

Zakładane w projekcie formy wsparcia: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, wsparcie coacha i pracownika socjalnego oraz zajęcia praktyczne pod okiem instruktora w następujących grupach zawodowych:

 • opiekun/ka osób starszych
 • pomoc kuchenna
 • wydawca posiłków/bufetowy
 • konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
 • sortowacz odzieży (od października 2018)

Projekt będzie realizowany w 2 edycjach trwających po 12 miesięcy. W każdej edycji przez 8. miesięcy będą odbywały się zajęcia w CIS, a przez pozostałe 4. miesiące będą przeprowadzane staże zawodowe u wybranych pracodawców.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z terenu Miasta Białystok oraz Gminy Turośń Kościelna, z następujących grup społecznych:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z biurem naszego stowarzyszenia przy ul. Grunwaldzkiej 76 (poniedziałek – piątek) lub z placówkami MOPR na terenie miasta Białegostoku oraz z GOPS w Turośni Kościelnej. W tych miejscach można będzie otrzymać, wypełnić lub złożyć wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach CIS. Można też go pobrać klikając TUTAJ

Nabór wniosków trwa do 25 września 2017 r.

Uczestnicy zajęć w CIS „Żelazna” będą otrzymywać comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Działalność CIS w roku 2016

W obecnym roku nasze Centrum działa całkowicie bez dotacji z zewnątrz, ze środków własnych stowarzyszenia, w związku z tym cała kadra CIS (kadra kierownicza, instruktorzy grup, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy) prowadzi zajęcia wolontaryjnie. W danym tygodniu, przez 4 dni odbywają się zajęcia praktyczne (reintegracja zawodowa), a w 1 dzień zajęcia reintegracji społecznej.

Obecnie prowadzone są zajęcia w 3 grupach: rękodzielnicz0 – porządkowa, gastronomiczno – porządkowa, opiekun domowy, porządkowa i remontowo – budowlana.

———————————————————————————————————————

stopka

Nowa edycja działalności Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”

Od maja 2014 r. rozpoczęliśmy w naszym CIS realizację nowego projektu o nazwie „Wspólnymi siłami – kolektywny system aktywizacji osób 50+”. Jest on realizowany wspólnie z Caritas Archidiecezji Białostockiej, która jest liderem projektu.

Działania projektowe potrwają do 31.05.2015 r.

Nasze stowarzyszenie prowadzi szkolenia w trzech grupach:

 • robotnik gospodarczy
 • opiekunka domowa
 • pomoc kuchenna

W każdej grupie jest po 10 miejsc.

________________________________________________________________________________________


 

naglowekCIS

 

 


Zdjęcia z wydarzeń kończących II edycję CIS

Zapraszamy do oglądania zdjęć ze spotkania integracyjnego kończącego II edycję projektu Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”, które odbyło się w budynku przy ul. Św. Rocha 23 oraz seminarium podsumowującego projekt, które odbyło się Księgarnio – kawiarni „Spółdzielnia” przy ul. Skłodowskiej.

______________________________________________________________________________

Zdjęcia z powakacyjnych wydarzeń II edycji CIS

Zapraszamy do oglądania zdjęć z zeszłorocznej, II edycji zajęć CIS „Żelazna”. Znajdują się one w Galerii w serwisie FLICKR.

___________________________________________________________________________________________________

Multimedia z maja i czerwca 2013 – II edycja CIS

Zapraszamy do oglądania zdjęć z majowych i czerwcowych zajęć tegorocznej edycji prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Znajdują się one w Multimedia —-> Zdjęcia —> Galerie Flickr i Minus i Multimedia —> Filmy.

______________________________________________________________________________

Regulamin CIS „Żelazna”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Jest on do pobrania TUTAJ.

____________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do oglądania pierwszych zdjęć z II edycji CIS

Zapraszamy do oglądania zdjęć ze stycznia i lutego 2013 r. ze spotkania integracyjnego oraz zajęć II edycji Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________

Nowe filmiki!

Zapraszamy do obejrzenia filmików z kończącego I edycję zajęć CIS „Żelazna” spotkania integracyjnego, które odbyło się pod koniec grudnia 2012 r. w Teatrze Arkadia.

______________________________________________________________________________

Nowe zdjęcia z CIS

Zapraszamy do oglądania kolejnych zdjęć z listopadowych zajęć CIS „Żelazna”. Jest to kilka migawek z zajęć praktycznych oraz z wyjścia integracyjnego go Opery i Filharmonii Podlaskiej, gdzie mieliśmy przyjemność obejrzenia musicalu „Korczak”. Znajdują się one w Multimedia —> Zdjęcia —> Galeria w serwisie Minus.

______________________________________________________________________________

UWAGA! Nabór do 2 edycji CIS „Żelazna” na 2013 rok!

Trwa rekrutacja uczestników do nowej, drugiej edycji prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Przypominamy, iż mogą w nim wziąć udział osoby z następujących grup:

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby bezdomne

– osoby po opuszczeniu zakładu karnego

– osoby po odbytej terapii uzależnień

Osoby chętne wzięciem udziału w zajęciach CIS zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 w celu pobrania formularza zgłoszeniowego. Można go otrzymać także w białostockich Zespołach Pracowników Socjalnych MOPR lub pobrać bezpośrednio, klikając tutaj i tutaj.

_______________________________________________________________________________

Nowe multimedia z Centrum!

Zapraszamy do oglądania nowych zdjęć i filmików z zeszłomiesięcznych zajęć naszego CIS „Żelazna”. Znajdują się one TUTAJ,  oraz TUTAJ.

______________________________________________________________________________

Czerwcowe zajęcia w CIS „Żelazna” – zdjęcia i film

Zapraszamy do oglądania zdjęć oraz filmiku z czerwcowych zajęć niektórych grup naszego Centrum. Zdjęcia znajdują się TUTAJ, natomiast filmik w MULTIMEDIA —-> Filmy.

_______________________________________________________________________________

Zajęcia w CIS „Żelazna” – maj 2012

Zapraszamy do oglądania zdjęć ze spotkania integracyjnego uczestników i części kadry CIS „Żelazna”, które odbyło się na pięknych terenach w gminie Supraśl pod koniec maja 2012 r. oraz majowych zajęć niektórych grup naszego Centrum.

Są one do obejrzenia TUTAJ

______________________________________________________________________________

 Multimedia z zajęć CIS Żelazna

Zapraszamy do oglądania multimediów z rozpoczętych od 2 stycznia zajęć w Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

______________________________________________________________________________

Formularze zgłoszeniowe do CIS

Szanowni Państwo

Zamieszczamy formularze zgłoszeniowe dla osób chętnych do wzięcia udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

Przypominamy, że projekt CIS „Żelazna” jest skierowany do osób: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, po opuszczeniu zakładów karnych i po odbytej terapii antyalkoholowej.

Kwestionariusz powinien być dołączony do wniosku.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentówSmile

______________________________________________________________________________

Numery telefonów do Centrum

UWAGA! Podajemy numery telefonów do Centrum Integracji Społecznej „Żelazna:

 • komórkowy:  881 321 900
 • telefax:  85 742 29 80

Siedziba Centrum znajduje się w budynku przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku.

 

Niedługo ruszamy z Centru Integracji Społecznej „Żelazna”!

Kilka dni temu uzyskaliśmy status Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z tym od dnia 1 listopada rozpoczniemy rekrutację uczestników do zajęć w CIS. Ofertę kierujemy do 4 grup osób z terenu następujących gmin: Miasto Białystok,Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek:

1. Długotrwale bezrobotni – pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy

2. Bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności

3. Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

4. Zwolnieni z zakładów karnych

W ramach działań CIS będą odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w 4 grupach po 5 osób.

Reintegracja zawodowa będzie przebiegała na 4 kierunkach: budowlano – porządkowym, budowlano – stolarsko – porządkowym, rękodzielniczo – porządkowym oraz gastronomiczno – opiekuńczo – porządkowym.

W ramach zajęć z reintegracji społecznej będą odbywały się spotkania min. z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym.

Zainteresowanych uczestnictwem w Centrum prosimy o kontakt osobisty lub mailowy na adres: ciszelazna@gmail.com.

                                                              

                                                                                                    

 

 

 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej ”Żelazna””  w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

nr UDA-POKL.07.02.01-20-260/11-00

 

Skip to content