Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 w ramach projektu PROO

Zapraszamy do odpowiadania na zapytanie ofertowe na zakup samochodu towarowo – osobowego.

Wszelkie informacje w tym pliku zapytania ofertowego (kliknij).

 

PONOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2018 Z DN. 03.12.2018 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 05.12.2018

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty zakupu sprzętu i narzędzi do zajęć praktycznych dla grupy „robotnik gospodarczy”, działającej w ramach Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku.

Opis przedmiotu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 Z DN. 15.11.2018 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 23.11.2018

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty zakupu sprzętu i narzędzi do zajęć praktycznych dla grupy „robotnik gospodarczy”, działającej w ramach Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku.

Opis przedmiotu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze psychologa w CIS „Żelazna”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze psychologa w Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze pracownika socjalnego w CIS „Żelazna”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze pracownika socjalnego w Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze coacha w CIS „Żelazna”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze coacha w Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 Z DN. 04.09.2017 W CELU ROZEZNANIA RYNKU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Termin składania ofert: 14.09.2017

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS „Żelazna”, nr RPPD.07.01.00-20-0121/16, w ramach Działania 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci świadczenia usług w charakterze instruktora zawodu w grupie opiekun/ka osób starszych w Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis przedmiotu zamówienia

Skip to content