Projekty 2016

Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 01.06.2016 – 31.12.2016

Zakładane rezultaty zadania:

 • Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ciepłego
  i bezpiecznego miejsca w ogrzewalni.
 • Zapewnienie dwóch posiłków dziennie
 • Zapewnienie możliwości otrzymania odzieży.
 • Zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni i otrzymania do tego celu środków czystości (również odwszawianie).
 • Zapewnienie możliwości prania odzieży.
 • Zapewnienie poradnictwa psychologicznego.
 • Zapewnienie poradnictwa socjalnego.
 • Zapewnienie poradnictwa prawnego.
 • Wzmocnienie i usprawnienie działania systemu pomocy poprzez wymianę zużytych elementów i doposażenie Ośrodka.

Pomoc osobom bezdomnym 2016

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Zakładane rezultaty zadania:

– ogrzewalnia na 66 osób bezdomnych działająca w okresie 01.01.-31.12.2016, zapewniająca otrzymanie czystej odzieży oraz, w wybrane dni tygodnia, możliwość kąpieli i prania odzieży

– 16 godzin miesięcznie dyżurów psychologa w okresie 01.01.-31.12.2016

– 48 godzin miesięcznie dyżurów pracownika socjalnego w okresie 01.01.-31.12.2016

– 8 godzin miesięcznie dyżurów prawnika w okresie 01.01.-31.12.2016

– 120 godzin zajęć komputerowych w okresie 01.01.-31.12.2016

– wydanie dwóch posiłków dziennie dla wszystkich podopiecznych korzystających z ogrzewalni w okresie 01.01.-31.12.2016

Punkt pomocy doraźnej KDN 2016

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Zakładane rezultaty zadania:

 • Regularna pomoc żywnościowa, comiesięczna dla ok. 600 osób.
 • Wydanie pomocy żywnościowej w formie paczek (7000 szt.) oraz około 100 paczek rzeczowych (meble, ubrania).
 • Zorganizowanie 2. posiłków świątecznych.
 • Zapewnienie pomocy umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Skip to content