Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia, od 2009 r., tworzą:

  • Prezes: Elżbieta Żukowska – Bubienko
  • Wiceprezes: Ireneusz Dawidowicz
  • Wiceprezes: Marcin Owsiejczuk

trio

Od lewej: I. Dawidowicz, E. Żukowska – Bubienko, M. Owsiejczuk

Skip to content