Projekty 2009

Wigilia 2009

Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku – organizacja Spotkania Wigilijnego.

Przy współudziale: środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 16 – 31 grudnia 2009.

Cele realizacji projektu:

 • Organizacja Spotkania Wigilijnego dla najuboższych mieszkańców miasta.
 • Zapewnienie atmosfery świątecznej,poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa.
 • Umożliwienie najuboższym godnego spędzenia świąt w rodzinnej atmosferze, poprzez wspólne przygotowanie kolacji wigilijnej oraz podarowanie paczek z artykułami żywnościowymi, które będą mogły być wykorzystane podczas dni świątecznych.
 • Zmniejszenie poczucia bezradności i zagubienia, które w okresie świątecznym często są powodem zachowań patologicznych.

______________________________________________________________________________

„Zakątek Nadziei” 2009

Powrót osób bezdomnych do społeczności

Przy współudziale: środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 17 sierpnia – 31 grudnia 2009.

Cele realizacji projektu:

Stworzenie programu pomocowego wyjścia z bezdomności, składającego się z III etapów:

I etap – Ogrzewalnia dla 30 podopiecznych – proponuje 2 do 3 posiłków dziennie, możliwość skorzystania z prysznica i pralki oraz ogrzania się oraz zmiany odzieży na czystą.

II etap – Spotkania dla osób bezdomnych, uzależnionych i po wyjściu z zakładów karnych, które będą odbywać się raz w tygodniu, przez 2 godziny. W ich trakcie przeszkoleni w pracy z uzależnionymi wolontariusze będą zachęcać do  zmiany stylu życia, udzielać porad i prowadzić rozmowy terapeutyczne. Podczas spotkań będzie wydawany jeden posiłek. Osoby pragnące wyzwolenia się z nałogów i zmiany życia będą kierowane do bezpłatnych ośrodków terapeutyczno – pomocowych w zależności od potrzeb: Chrześcijańskiej Misji „Teen Challenge” (roczny program odwykowy), Fundacji „Bread of Life” (2 letni program wychodzenia z bezdomności w domu dla bezdomnych) lub pobyt w naszym domu dla bezdomnych.

III etap –  Dom dla bezdomnych „Zakątek Nadziei”, w którym będziemy zachęcać do podjęcia pracy wolontaryjnej i zawodowej, pomagać w zmianie sposobu myślenia o sobie i życiu, dawać możliwość uczenia się zasad społecznego współżycia, pomagać w wychodzeniu z nałogów, udzielać duchowego wsparcia i tworzyć pozytywne środowisko osobistego rozwoju. Osoby mieszkające w domu, w ramach uczenia się odpowiedzialności społecznej oraz podstawowych umiejętności życiowych, będą zobowiązane do drobnych prac porządkowych związanych z domem, utrzymywania porządku oraz samodzielnego gotowania, prania, itp.

Łącznik: Elementem łączącym każdy etap będzie stworzenie z chętnych osób bezdomnych „Ekipy Wolontariuszy” – do  prac na rzecz społeczeństwa. Do grupy ekipy będą także należeli wolontariusze stowarzyszenia w celu nawiązywania więzi z podopiecznymi.

______________________________________________________________________________

Turniej Rodzinny 2009

Przy współudziale: środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 1 czerwca – 31 października 2009.

Cele realizacji projektu:

 • Edukacja teatralna dzieci w wieku 2-14 lat.
 • Integracja członków rodziny: rodziców i dzieci, poprzez udział w turniejach rodzinnych.
 • Aktywne i twórcze spędzenie czasu z dzieckiem.
 • Poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej dla rodzin z dziećmi.
 • Trening panowania nad tremą przed publicznym wystąpieniem.

______________________________________________________________________________

Prowadzenie ogrzewalni 2009 – 2

Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na osiedlu Bojary.

Przy współudziale: środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 1 września – 31 grudnia 2009.

Cele realizacji projektu:

 • Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych i potrzebujących, w okresie wrzesień – grudzień 2009.
 • Wydawanie trzech posiłków dziennie (w tym 1 ciepłego), odzieży, paczek.
 • Udzielanie pierwszej pomocy medycznej oraz sanitarnej podopiecznym ogrzewalni.
 • Organizacja spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych.
 • Organizacja Spotkania Wigilijnego.

______________________________________________________________________________

Prowadzenie ogrzewalni 2009

Zapewnienie osobom bezdomnym posiłku, niezbędnego ubrania oraz udzielenie schronienia w szczególności całodobowego w okresie zimowym.

Przy współudziale: środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 1 czerwca – 31 grudnia 2009.

Cele realizacji projektu:

 • Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych i potrzebujących, w okresie pozagrzewczym 8 h dziennie, a w okresie grzewczym całodobowo.
 • Zapewnienie schronienia, trzech posiłków, możliwości zmiany odzieży na czystą, skorzystania z prysznica oraz wyprania brudnej odzieży.
 • Podczas pobytu w ogrzewalni nasi podopieczni będą mogli oglądać telewizję, słuchać muzyki, skorzystać z naszej biblioteczki, grać w różne gry towarzyskie. Będą również mieli możliwość prowadzenia rozmów o charakterze motywacyjnym z naszymi wolontariuszami.
 • Raz w tygodniu będą się odbywać spotkania terapeutyczne „Coffee House” z naszymi przeszkolonymi wolonariuszami. Będą one miały na celu zachęcenie do zmiany sposobu myślenia i stylu życia oraz zmotywowanie osób do działania w społeczeństwie, powrotu do rodzin, a uzależnionych do wyjazdu na terapię do ośrodków odwykowych prowadzonych przez Misję „Teen Challenge” w Polsce.
 • W tym celu zatrudnimy 1 osobę nadzorującą pomieszczenie i porządek w ogrzewalni oraz wydawanie posiłków, a w miesiącach sezonu grzewczego – dodatkowo 2 osoby.
 • Na zakończenie projektu zorganizowane będzie Spotkanie Wigilijne dla osób biorących udział w projekcie.
Skip to content