Kontakt

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

Adres siedziby:

ul. Grunwaldzka 76
15-893 Białystok

tel. kom. +48 500 191 198   

e-mail: biuro@kdn.bialystok.pl

 KRS: 0000256783; NIP: 9661851900; REGON: 200085993

Nr konta: mBank 17 1140 2017 0000 4302 1281 5256

Do przelewów z zagranicy:

IBAN: PL17 1140 2017 0000 4302 1281 5256

numer BIC (SWIFT):                                                                                                                                                                        – Klienci indywidualni, firmowi i private banking: BREXPLPWMBK                                                                                       – Klienci MSP i korporacje: BREXPLPWXXX

Darowizny na rzecz stowarzyszenia można odliczyć od podatku! (do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych, do 10% w przypadku firm).

Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”: 

Adres biura taki sam jak stowarzyszenia.

Telefon komórkowy:  500 191 198 

e-mail: ciszelazna@gmail.com

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę), ul. Grunwaldzka 76:  

 • Ogrzewalnia: tel. 85 674 87 17
 • Noclegownia: tel. 85 674 87 17
 • Schronisko z usługami opiekuńczymi: tel. 881 321 900

Stacja Wsparcia Betezda (wydawanie żywności, itp.):

Telefon: 730 170 332

______________________________________________________________________________

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez „Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei” informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kudobrej@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Skip to content