Projekty 2021

Zapewnienie opieki osobom w kryzysie bezdomności z terenu miasta Białystok w 2021 r.

Finansowanie: Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 1 222 155 zł

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Celem głównym zadania będzie zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku w szczególności poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.
Celami szczegółowymi zadania będą:

  1. Prowadzenie ogrzewalni na 30 miejsc w g. 19:00 – 7:00, zapewniającej możliwość noclegu w ciepłym pomieszczeniu.
  2. Prowadzenie świetlicy (która będzie w dzień przedłużeniem działającej w nocy ogrzewalni) na 30 miejsc (w g. 7:00 – 19:00) zapewniającej schronienie w ciepłym miejscu, z funkcją pralni, łaźni, wydawaniem posiłków oraz odzieży, pomoc w zmianie opatrunków, działania aktywizacyjne.
  3. Prowadzenie całodobowej noclegowni na 20 miejsc, zapewniającej możliwość całodobowego przebywania w ciepłych pomieszczeniach z łóżkami, szafami, stolikami.
  4. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 30 miejsc – w tym 22 miejsca dla osób niesamodzielnych i 8 wydzielonych miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.
    Wszystkie placówki będą działały w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku. Ogrzewalnia oraz świetlica będą prowadzone w tych samych pomieszczeniach.

Pomoc żywnościowa dla ubogich mieszkańców miasta w okresie przedwakacyjnym.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Termin realizacji: 01.04.2021 – 29.06.2021

W ramach zadania wydamy żywność z Programu FEAD w naszej Stacji Wsparcia Betezda przy ul. Węglowej 8a mieszkańcom Białegostoku znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.