Sprawozdanie ze Świątecznej Zbiórki Odzieży

Przedstawiamy sprawozdanie ze Świątecznej Zbiórki Odzieży POMAGAM BO LUBIĘ „Podziel się szafą na Święta”, która odbyła się 1 grudnia 2012 r.

Łącznie zebrano:
– 5 ton odzieży,
– 126 par obuwia,
– 23 kilogramy zabawek,
– 1 wózek dziecięcy.
Zebrane darowizny rozdysponowano następująco pomiędzy biorące udział w akcji organizacje:
– Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”: 1100 kg odzieży, 14 par obuwia
– Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA: 1000 kg odzieży, 40 par obuwia, 10 kg zabawek, 1 wózek dziecięcy
– Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS: 1200 kg odzieży, 37 par obuwia, 4 kg zabawek
– CARITAS Archidiecezji Białostockiej: 1200 kg odzieży, 35 par obuwia, 8 kg zabawek
–  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla”: 500 kg odzieży, 1 kg zabawek.