Projekty 2024

Bezdomność to kryzys do pokonania.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota finansowania: 550 000 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 – 30.04.2024

Celem głównym zadania jest zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku w szczególności poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

Celami szczegółowymi są:

  1. Prowadzenie ogrzewalni na 45 miejsc, działającej w g. 18:00 – 8:00, zapewniającej możliwość
    noclegu w ciepłym pomieszczeniu, wypicia gorącego napoju, wymiany odzieży.
  2. Prowadzenie noclegowni na 26 miejsc, działającej całą dobę.
  3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 30 miejsc, w tym 26 miejsc dla osób niesamodzielnych i 4 wydzielone miejsca dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.
Skip to content