Projekty 2024

Bezdomność to kryzys do pokonania.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota finansowania: 550 000 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 – 30.04.2024

Celem głównym zadania jest zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku w szczególności poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

Celami szczegółowymi są:

 1. Prowadzenie ogrzewalni na 45 miejsc, działającej w g. 18:00 – 8:00, zapewniającej możliwość
  noclegu w ciepłym pomieszczeniu, wypicia gorącego napoju, wymiany odzieży.
 2. Prowadzenie noclegowni na 26 miejsc, działającej całą dobę.
 3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 30 miejsc, w tym 26 miejsc dla osób niesamodzielnych i 4 wydzielone miejsca dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.

Redukcja zjawiska bezdomności w Białymstoku.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota finansowania: 3 205 600 zł

Termin realizacji: 01.05.2024 – 30.04.2026

Celem zadania będzie zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
przebywających na terenie Miasta Białegostoku, w szczególności poprzez udzielanie schronienia
oraz zapewnienie posiłku w okresie 01.05.2024 – 30.04.2026.

Celami szczegółowymi zadania, które pozwolą osiągnąć zaplanowane rezultaty będą:

 1. Prowadzenie ogrzewalni na 35 miejsc, działającej w 2024 r. w miesiącach maj oraz październik –
  grudzień w godz. g. 18:00 – 8:00, natomiast w miesiącach czerwiec – wrzesień w godz. 20:00 – 6:00,
  natomiast w okresie 2025 – 2026 w g. 18:00 – 8:00.
 2. Prowadzenie noclegowni na 24 miejsca, działającej całą dobę, w roku 2024 w miesiącach maj
  oraz październik – grudzień w godzinach 18:00 – 8:00, natomiast w miesiącach czerwiec – wrzesień w
  godz. 19:00 – 7:00.
 3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 27 miejsc, w tym 24 miejsc
  dla osób niesamodzielnych i 3 wydzielone miejsca dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.

Wzbogacenie bazy pokarmowej owadów zapylających.

Finansowanie: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Kwota finansowania: 9 560 zł

Termin realizacji: 05.05.2024 – 30.09.2024

Zadanie zrealizujemy poprzez:

 1. Szkolenia dotyczącego pszczelarstwa i prowadzenie eko gospodarstwa wykorzystując zasoby lasu.
 2. Trzydniowe warsztaty nasadzania roślin miododajnych na specjalnie sporządzonym rusztowaniu z
  bali, które posłużą dodatkowo (po nawierceniu) jako miejsce zamieszkania owadów zapylających,
  co przyczyni się do zwiększenia populacji tych owadów.
Skip to content