Wydawanie żywności

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący wydawania żywności z Programu FEAD!!!

Niestety, z przyczyn zupełnie niezależnych od nas kolejna edycja wydawania żywności z naszego magazynu przy ul. Węglowej 8 może się rozpocząć w grudniu br. lub nawet od stycznia 2020 r.

Powodem jest UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA [KOWR] PRZETARGU NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI i konieczność ogłoszenia nowego przetargu i wyłonienia dostawcy, co jak wiadomo, zajmie sporo czasu.

O wszelkich zmianach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Wkrótce rusza nowa edycja Programu FEAD, w ramach którego wydajemy żywność z magazynu prowadzonej przez nas Stacji Wsparcia Betezda przy ul. Węglowej 8a.

Z żywności tej mogą korzystać osoby skierowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej terminy wydawania dla poszczególnych grup, w zależności od nazwiska lub terenu:


RUSZA NASZA STACJA WSPARCIA BETEZDA !

Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna działalność nasza Stacja Wsparcia Betezda. Do jej zadań będzie należało między innymi wydawanie żywności z unijnego Programu FEAD.

Żywność, jak do tej pory, będzie wydawana z magazynu Betezdy przy ul. Węglowej 8a, w następujące dni:

 • środa, w godz. 13:00 – 19:00
 • czwartek, w godz. 9:00 – 15:00
 • piątek, w godz. 13:00 – 19:00

Poniżej przedstawiamy terminarz odbiorów żywności w styczniu i lutym 2018 r. w zależności od tego, w kiedy ostatnio dana osoba odbierała żywność w 2017 r., a więc:

 • jeśli odbierałeś żywność 08.11. i 11.12. to teraz odbierzesz 10.01., 11.01. i 12.01.
 • jeśli odbierałeś żywność 15.11. i 13.12. to teraz odbierzesz 17.01., 18.01. i 19.01.
 • jeśli odbierałeś żywność 22.11. i 18.12. to teraz odbierzesz 24.01., 25.01. i 26.01.
 • jeśli odbierałeś żywność 29.11. i 20.12. to teraz odbierzesz 31.01., 01.02. i 02.02.

Zapraszamy!

____________________________________________________________________

UWAGA!!!

Terminy wydawania paczek żywnościowych z programu POPŻ w miesiącach wrzesień – październik 2017:

 • 09 (czwartek) – dotyczy ludzi z Białegostoku i poza, którzy nowe skierowania przynieśli na Grunwaldzką w sierpniu;
 • 09 (poniedziałek) – cudzoziemcy z Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 z ul. Białej;
 • 09 (poniedziałek) i 26.09 (wtorek) – dotyczy ludzi z Białegostoku i poza, którzy nowe skierowania przynieśli na Grunwaldzką we wrześniu.

Następnie październikowe terminy wydawania żywności:

jeśli odbierałeś:                            to teraz:

                 14.09                                 11.10

                 18.09                                18.10

                 25.09                                23.10

                 26.09                                25.10

To są 4 różne terminy dla różnych osób – każdy odbiera żywność raz w miesiącu.

Za każdym razem – ul. Węglowa 8 w godz. 1100 – 1900.


Zajmujemy się od 2005 r. wydawaniem żywności z unijnego programu pomocowego PEAD (obecnie FEAD), polegającego na dystrybucji żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

Działalność tą realizujemy we współpracy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok.


Przedstawiamy niezbędne informacje na temat najnowszej edycji POPŻ, czyli Podprogramu 2017, który ruszy pod koniec sierpnia 2017:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.08.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podlaskiego , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


Przedstawiamy efekty naszego udziału w Podprogramie 2016 POPŻ:

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1242 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 57,05 ton żywności;
  • 7100 paczek żywnościowych;
  • 19077 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 13 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 112 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 5 spotkań dla 50 uczestników
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 22 uczestników
 • Kulinarne – 6 spotkań dla 40 uczestników

Grafik wydawania żywności z Programu FEAD w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.

Zapraszamy osoby znajdujące się na naszej liście do odbioru żywności w następujących terminach w 2016 r.:

 • 20 września 
 • 18 października
 • 22 listopada

Żywność będzie wydawana z naszego magazynu przy ul. Węglowej 8a w godz. 10:00 – 15:00.

 Grafik wydawania żywności z Programu PEAD obowiązujący w okresie
01.10.2015 – 31.01.2016.

Żywność jest wydawana osobom znajdującym się na liście stowarzyszenia, w godzinach 13:00 – 18:00 z punktu wydawania znajdującego się przy ul. Węglowej 8 A (budynek stróżówki, zaraz za bramą wjazdową do kompleksu dawnych magazynów wojskowych przy ul. Węglowej, tzw. “Węglówka”).

 • 17 listopada
 • 15 grudnia
 • 19 stycznia

Zapraszamy także do korzystania z ciekawych warsztatów w ramach Działań Towarzyszących:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-20120 PODPROGRAM POPŻ 2015

L.P. DATA TYTUŁ WARSZTATU GODZINA MIEJSCE WARSZTATÓW OSOBA PROWADZĄCA
1  23.11.2015 (poniedziałek) Warsztat edukacji ekonomicznej 1 11:00-12:30 Kawiarnia „W starym kinie”, ul. Św. Rocha 23, Białystok  Jolanta Zaczkiewicz
2  24.11.2015 (wtorek) Warsztat dietetyczny i zdrowego żywienia 1 11:00-12:30 Kawiarnia „W starym kinie”, ul. Św. Rocha 23, Białystok  Marzena Snarska
3  25.11.2015 (środa) Warsztat kulinarny 1 13:00– 14:30  Siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”,
ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok
 Ewa Sidorowicz
4  27.11.2015

 

(piątek)

Warsztat kulinarny 2 13:00-14:30 Siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”,
ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok
 Ewa Sidorowicz