Projekty 2014

Aktywność fizyczna seniorów oraz przeciwdziałanie nadwadze
i
otyłości 2014

Przy współudziale: środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Termin realizacji projektu: 03.07.2014 – 31.12.2014

Cele realizacji zadania:

1. Przeprowadzenie cyklu 7 wykładów na tema zdrowego trybu życia.
2. Przeprowadzenie 20 treningów „nordic walking”.
3. Przeprowadzenie 10 zajęć „zdrowy kręgosłup”.
4. Zwiększenie wiedzy białostoczan na temat zapobiegania otyłości dzięki poznaniu ćwiczeń
„nordic walking” i „zdrowy kręgosłup”.


 

Dni Kultury Protestanckiej na Podlasiu

Przy współudziale: środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Termin realizacji projektu: 01.08.2014 – 31.11.2014

Cele realizacji zadania:

– zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Województwa Podlaskiego na temat wierzeń, kultury i historii kościołów protestanckich działających na Podlasiu

– zapoznanie z twórczością artystów protestanckich

– przełamywanie negatywnych stereotypów na temat protestantów

– stworzenie możliwości dialogu pomiędzy poszczególnymi kościołami protestanckimi

– stworzenie możliwości dialogu pomiędzy protestantami a przedstawicielami innych nurtów religijno – kulturowych


 

Opieka i pielęgnacja w domu

Jeśli jesteś mieszkańcem Białegostoku i potrzebujesz wykwalifikowanej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania – skorzystaj z usług opiekunek Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

Projekt finansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015

Osobom samotnym oferujemy:

1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne, m.in.:

– toaleta całego ciała w łóżku, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana pampersów, zmiana pościeli i bielizny, czesanie i ubieranie podopiecznego, pomoc przy myciu (podopieczny chodzący), pielęgnacja zlecona przez lekarza, karmienie i pojenie podopiecznego, rozkładanie i podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza

2. Czynności gospodarcze, m.in.:

– dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych za pieniądze podopiecznego (w sklepach bliskich miejsca zamieszkania chorego), przygotowywanie posiłków domowych lub pomoc w ich przygotowywaniu, utrzymywanie w czystości naczyń kuchennych, stołowych, termosów służących podopiecznemu, dokonywanie bieżących porządków w pomieszczeniach użytkowanych przez chorego, pranie bielizny, pościeli i odzieży chorego

3. Czynności opiekuńcze, m.in.:

– uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań diagnostycznych, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych, wykupywanie oraz zamawianie leków w aptece, opłacanie świadczeń za czynsz, energię elektr., gaz, telefon, abonament RTV itp., zapewnienie podopiecznemu kontaktu z otoczeniem i zapobieganie poczuciu samotności, izolacji i odrzucenia itp.

Usługi świadczymy w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku, jak również w razie potrzeb w weekendy, maksimum 6 godzin dziennie.

 Nasze opiekunki są wykwalifikowanymi osobami z niezbędnym doświadczeniem i praktyką zawodową, charakteryzującymi się życzliwością, sumiennością oraz indywidualnym podejściem do potrzeb każdego podopiecznego.

Aby skorzystać z naszych usług – złóż wniosek do Zespołu Pracowników Socjalnych MOPR o objęcie opieką opiekunki Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

Kontakt: Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei”, ul. Żelazna 23, 15-298 Białystok

Telefon: 85 742 29 80, e-mail: kudobrej@gmail.com

Osoba do kontaktu: Jolanta Zaczkiewicz, 694028783

______________________________________________________________________________

 

„Wspólnymi siłami – kolektywny system aktywizacji osób 50+”

Termin realizacji: 01.05.2014 – 31.05.2015

Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 r. ż., zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, z następujących grup:

 • Bezdomni
 • Długotrwale bezrobotni
 • Po opuszczeniu zakładu karnego
 • Po odbytej terapii alkoholowej

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

* Szkolenia zawodowe:

 • Robotnik gospodarczy
 • Opiekunka domowa
 • Pomoc kuchenna

* 3-miesięczne staże zawodowe (liczba miejsc ograniczona)

* Reintegracja społeczna:

 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pracownikiem socjalnym
 • zajęcia z coachem

Uczestnicy szkolenia otrzymują świadczenie integracyjne.

Nabór uczestników trwa do 11 kwietnia 2014 r.

Wnioski o uczestnictwo do pobrania na stronie: www.kdn.bialystok.pl lub w biurze Stowarzyszenia przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku.

Projekt prowadzony we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

______________________________________________________________________________

Ogrzewalnia przy Żelaznej 2014

„Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania”

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku

Termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014

Cele realizacji zadania:

Celem zadania jest udzielenie osobom bezdomnym schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

W ramach projektu będą prowadzone. Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

Ogrzewalnia w okresie zimowym czynna jest całodobowo, natomiast w okresie letnim od 19.00 do 7.00 rano. Osoby bezdomne mogą skorzystać w tym czasie   z miejsca do siedzenia w cieple, jednego posiłku oraz kąpieli w wybrane dni w miarę potrzeb jest robione odwszawianie i dostępna jest bielizna i odzież.

______________________________________________________________________________

Pomoc rzeczowa i żywnościowa 2014

Przy współudziale: środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2014

Cele realizacji zadania:

– zmniejszenie liczby osób ubogich, osób bezdomnych borykających się z problemem braku produktów żywnościowych i ubrań,

– zwiększenie przepływu produktów żywnościowych zdatnych do użycia, przed końcem terminu ważności,

– zapobieganie problemowi samotności i wynikającego z niej uczucia przygnębienia w okresie świąt,

– zaspokojenie potrzeby dobroczynności istniejącej w mieszkańcach Białegostoku.

Żywność która jest wydawana pochodzi głównie z współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach a także ze zbiórek żywności. Osoby wytypowane do otrzymywania żywności należą do najuboższych mieszkańców UE a ich status materialny jest potwierdzony przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Działania  będą polegały na:

– prowadzeniu punktu wydawania żywności w postaci comiesięcznych paczek oraz minimum jednego ciepłego posiłku dziennie. Żywność będzie pochodzić z programu PEAD, darowizn i zbiórek żywności.

– prowadzeniu punktu  wydawania odzieży pochodzącej z darowizn,

– prowadzeniu punku informacyjnego o możliwości otrzymania i oddania mebli, meble będą przechowywane przy ul. Poleskiej 73

– organizacji spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Sylwestra dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Białegostoku.

Skip to content