Ośrodek „Zakątek Nadziei”

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” działał w następujących lokalizacjach:

  • grudzień 2009 – grudzień 2014: w budynku przy ul. Żelaznej 23
  • grudzień 2014 – marzec 2017: w budynku przy ul. Grochowej 2a
  • od 31 marca 2017: w obecnej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76

Ośrodek „Zakątek Nadziei” składa się z następujących placówek: ogrzewalnia, gdzie oprócz udzielania pomocy doraźnej, wyszukujemy osoby chętne do zmiany życia; noclegownia, gdzie do części pokoi kierujemy osoby, które weszły w proces wychodzenia z bezdomności oraz

działające od początku 2018 r., jedyne w województwie podlaskim schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, przeznaczone dla osób w kryzysie bezdomności w najgorszym stanie zdrowia psychicznego i fizycznego, do którego trafić można tylko decyzją białostockiego MOPR. Wielu z klientów schroniska trafia ze schroniska do domów pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego.

W Ośrodku realizujemy własny program wychodzenia z bezdomności, dostosowany indywidualnie do potrzeb każdej osoby, którego celem jest doprowadzenie do wyjścia ze stanu bezdomności poprzez pracę nad wzbudzeniem i podtrzymaniem motywacji, zmianę systemu wartości, pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, czym zajmuje się kadra w osobach pracownic socjalnych, psychologa, coacha, instruktora profilaktyki uzależnień. Ponadto, opiekę duszpasterską wobec osób tego pragnących, sprawują pastorzy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku – jednocześnie wiceprezesi stowarzyszenia.

Ponadto, poza ośrodkiem, na terenie Białegostoku, dzięki współpracy z białostockim Zarządem Mienia Komunalnego, dysponujemy mieszkaniami treningowymi na terenie miasta – więcej o nich tutaj.

Od początku działania „Zakątka Nadziei” do chwili obecnej (luty 2024) udało się nam, z Bożą pomocą, pomóc wyjść z bezdomności ok. 180 osobom, w tym ponad 70 poszło do domów pomocy społecznej.

Poniżej przykładowy pokój dla osób znajdujących się na jednym z ostatnich etapów wychodzenia z bezdomności:

Skip to content