Ośrodek „Zakątek Nadziei”

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” działał w następujących lokalizacjach:

  • grudzień 2009 – grudzień 2014: w budynku przy ul. Żelaznej 23
  • grudzień 2014 – marzec 2017: w budynku przy ul. Grochowej 2a
  • od 31 marca 2017: w obecnej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76

Ośrodek „Zakątek Nadziei” składa się z następujących etapów: ogrzewalnia, gdzie oprócz udzielania pomocy doraźnej, wyszukujemy osoby chętne do zmiany życia; noclegownia, gdzie do części pokoi kierujemy osoby, które weszły w proces wychodzenia z bezdomności oraz mieszkania treningowe na terenie miasta, gdzie mieszkają osoby znajdujące się na ostatnim etapie wychodzenia z bezdomności, oczekujące najczęściej na przydział mieszkania socjalnego, komunalnego lub szukającego stałego lokum w jakiejś innej formie.

W jakimś stopniu do wychodzenia osób bezdomnych z tego stanu przyczynia się także prowadzone przez nas od początku 2018 r., jedyne w województwie podlaskim schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ponieważ jego klienci, kierowani do niego przez białostocki MOPR, najczęściej trafiają ze schroniska do domów pomocy społecznej.

W Ośrodku realizujemy własny program wychodzenia z bezdomności, podzielony na 3 etapy, którego celem jest doprowadzenie osoby do wyjścia ze stanu bezdomności poprzez pracę nad wzbudzeniem i podtrzymaniem motywacji, zmianę systemu wartości, pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Z Ośrodka mogą korzystać osoby zmotywowane do zmiany swego życia, które najczęściej wywodzą się z prowadzonej na parterze ogrzewalni dla osób bezdomnych. Podpisują one kontrakt mieszkaniowy oraz program wychodzenia z bezdomności. W realizacji jego założeń towarzyszą podopiecznemu doświadczone osoby spośród członków i wolontariuszy stowarzyszenia (min. psycholog, pastor, pracownik socjalny, pedagog resocjalizacji, coach).

Od początku działania „Zakątka Nadziei” do chwili obecnej (marzec 2019) udało się nam, z Bożą pomocą, pomóc wyjść z bezdomności 40. osobom.

Poniżej przykładowy pokój dla osób znajdujących się na jednym z ostatnich etapów wychodzenia z bezdomności:

Skip to content