Sprawozdania 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2012 r. – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. – pobierz

Rachunek wyników za 2012 r. – pobierz

Bilans uproszczony za 2012 r. – pobierz

Informacja dodatkowa za 2012 – pobierz

Skip to content