Bierzemy udział w “Projekcie Karta” Fundacji Biedronka.

Oto najważniejsze informacje:

Cel programu:

Program Karta dobra jest prowadzony przez Fundację Biedronki, która zajmuje się pomaganiem osobom starszym. Fundacja nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami pomocowymi i przekazuje im karty na zakupy w Biedronce. Organizacje te są natomiast odpowiedzialne za kwalifikację ubogich seniorów, którzy otrzymują Karty dobra. Mogą nimi płacić w sklepach Biedronka.

W edycji 2021/2022 współpracę z Fundacją Biedronki nawiązało 8 organizacji, w tym Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Pomocą objętych zostało ponad 600 seniorów w skali całego kraju.

Rola Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”:

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w programie jest odpowiedzialna za zorganizowanie działania programu na terenie naszego regionu. Nasza organizacja m.in.:

  • Tworzy regulaminy i kryteria przyznawania pomocy w formie Karty dobra
  • Identyfikuje w otoczeniu osoby potrzebujące wsparcia, kwalifikuje je i przekazuje im Karty dobra
  • Udziela dodatkowej pomocy użytkownikom Karty dobra
  • Na bieżąco obsługuje karty
  • Przekazuje Fundacji Biedronki sprawozdanie z funkcjonowania programu.

Jak działa Karta dobra:

Karta dobra jest doładowywana przez Fundację Biedronki co miesiąc od września 2021 do czerwca 2022 kwotą 150 zł (pod warunkiem, że z przyczyn określonych w regulaminach nie zostanie ona zablokowana).

Karta dobra jest kartą przedpłaconą, którą można używać wyłącznie w sklepach Biedronka. Można nią płacić za zakupy artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetyków z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych i usług (np. doładowań telefonów). Aktywną Kartą dobra można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych lub utraty ważności albo dezaktywacji karty.

Kartą można płacić do końca sierpnia 2022 roku.

Komu pomagamy:

  • 150 seniorów z terenu województwa podlaskiego
  • Czynniki, które bierzemy pod uwagę przy kwalifikacji seniora:
  • Sytuacja finansowa – pomocą mogą zostać objęte osoby starsze mające trudności finansowe spowodowane np. niskimi dochodami, dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby np.  leczenie, leki, rehabilitację, konieczność utrzymywania niepełnosprawnych dorosłych dzieci, obciążenie spłatą kredytów itp.
  • Sytuacja mieszkaniowa – trudności bytowe, a w tym w szczególności: mieszkanie niedostosowane do potrzeb osób starszych np. znajdujące się na wysokim piętrze

w budynku bez windy, brak: toalety, łazienki, bieżącej wody, ogrzewania, zły stan lokalu, osoba znajduje się w kryzysie bezdomności itp. Sytuacja życiowa – szczególna uwaga położona na osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystraczającej opieki na co dzień, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych np. pożar.

Komunikat dotyczący wydawania żywności z Programu FEAD!

Informujemy osoby odbierające u nas paczki żywnościowe z Programu FEAD, iż obecna edycja wydawania paczek będzie trwała do końca września 2021 r.

Odbiór paczek odbywa się, tak jak dotychczas, w naszym magazynie przy ul. Węglowej 8a, w podziale na grupy, w piątki w godz. 12:00 – 19:00.

Natomiast od 12 lipca br osoby, które nie mogły odebrać paczki w wyznaczonym terminie piątkowym, mogą zgłaszać się w poniedziałki w godzinach 17:00 – 20:00.

Budujemy Krainę Dobrej Nadziei!

Drodzy Przyjaciele!

Rozpoczynamy kolejny etap tworzenia bardzo potrzebnej w naszym województwie placówki: schroniska z usługami opiekuńczymi i domu pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców regionu!

Na zakupionej ze środków Narodowego Instytutu Wolności pod koniec 2019 r. działce w miejscowości Kościuki (gm. Choroszcz), którą od tamtej pory sukcesywnie zagospodarowujemy ma powstać piękne, sielankowe miejsce dla najuboższych seniorów, którego głównym elementem będzie nowoczesny budynek schroniska i DPS.

Nazwaliśmy je: Kraina Dobrej Nadziei.

Koszt jej budowy wyniesie ponad 17 milionów złotych. Dla nas to suma przeogromna, ale wierzymy, że z Państwa pomocą razem stworzymy ten kawałek “raju” 😉

Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na specjalnym profilu Facebooka: (1) Kraina Dobrej Nadziei budowana przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei | Facebook gdzie również można dokonywać darowizn na ten szczytny cel.

Mogą nas Państwo wspomóc poprzez wpłaty na portalu Pomagam.pl: https://pomagam.pl/kraina

Zapraszamy do częstych odwiedzin profilu i wspólnego tworzenia tego miejsca! 🙂

Brak dostępnego opisu zdjęcia.