Projekty 2017

Prowadzenie ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych i pomoc osobom zagrożonym bezdomnością w Białymstoku.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania: 

1. Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ciepłego i bezpiecznego miejsca w ogrzewalni i
noclegowni.
2. Zapewnienie dwóch posiłków dziennie.
3. Zapewnienie możliwości otrzymania odzieży i bielizny.
4. Zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni i otrzymania do tego celu środków czystości (również odwszawianie).
5. Zapewnienie możliwości prania odzieży.
6. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego.
7. Zapewnienie poradnictwa socjalnego.
8. Zapewnienie możliwości wsparcia coacha.
9. Zapewnienie możliwości wsparcia pedagoga resocjalizacji.
10. Zapewnienie możliwości udziału w spotkaniach motywujących do zmiany szkodliwego stylu życia.
11. Zapewnienie możliwości skorzystania z komputera z Internetem pod nadzorem informatyka.

 

Powrót osób bezdomnych do społeczności

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 24.07.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania 50. osób bezdomnych korzystających z Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności  w działania przybliżające je do powrotu do społeczności  oraz udzielenie informacji o dostępnych formach pomocy  w mieście Białystok dla 150. osób bezdomnych do końca 2017 r.
Celami projektu są także:
– wzmocnienie psychiczne  osób bezdomnych biorących udział w projekcie,
– podniesienie umiejętności społecznych  osób  bezdomnych biorących udział w projekcie
– wzrost wiedzy na temat dostępnych form pomocy dla osób bezdomnych wśród minimum 30% osób bezdomnych biorących udział w projekcie
– wzrost integracji osób bezdomnych.

 

Pomoc najuboższym mieszkańcom Białegostoku w formie paczek żywnościowych wydawanych przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w ramach POPŻ.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania:

1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazanie żywności.
2. Dystrybucja żywności do najbardziej potrzebujących mieszkańców Białegostoku w ramach programu POPŻ.
3. Dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej ilości mieszkańców miasta Białegostoku, posiadających skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 

Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS „Żelazna”

Finansowanie: projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019

Zakładane cele:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.

 

 

Skip to content