Kwiecień 2009

W miesiącu kwietniu:

  • Wydaliśmy ok. 920 posiłków w ogrzewalni oraz ok. 300 posiłków w świetlicy TBS.
  • W naszych spotkaniach „Coffee House” wzięło udział  30 osób.
  • Wydaliśmy żywność z programu PEAD ok. 1200 osobom ubogim z Białegostoku i okolic.

Sprawa busa ciągle aktualna  Smile