Marzec 2009

  • W tym miesiącu wydaliśmy ok. 1650 posiłków w ogrzewalni oraz ok. 300 posiłków w świetlicy TBS.
  • W naszych spotkaniach „Coffee House” wzięło udział  48 osób.
  • Wydaliśmy żywność z programu PEAD ok. 1200 osobom ubogim z Białegostoku i okolic.

W dniach 27-29 marca braliśmy udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, organizowanej przez Bank Żywności. Zebraliśmy ok. 2200 kg żywności, która zostanie przekazana naszym podopiecznym.

W dalszym ciągu poszukujemy busa dla naszego stowarzyszenia.