Poznaj i pamiętaj

Zapraszamy młodzież na warsztaty teatralno-historyczne POZNAJ i PAMIĘTAJ,
w ramach których zostanie przygotowany spektakl ROZSTANIA.

Spotkanie organizacyjne:
30.09.2010, godz. 18.00
TEATR ARKADIA Białystok, ul. Św. Rocha 23 (byłe kino Syrena)
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godz. w miesiącach: październik – grudzień.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Image