Zapraszamy na Warsztaty!

Zapraszamy osoby odbierające w naszym stowarzyszeniu paczki żywnościowe z Programu FEAD na ciekawe warsztaty:

plakatdtow