KONFERENCJA REGIONALNA „COFFEE HOUSE”

Jedną z forma pracy z bezdomnymi osobami uzależnionymi jest prowadzenie tzw. spotkań „Coffe House”. Spotkania takie prowadzimy także w naszej ogrzewalni, we czwartki o g. 17:30.

W związku z tym będziemy gościć u siebie uczestników regionalnej konferencji dla pracowników i podopiecznych CH.

Rozpocznie się ona w sobotę, 3 września br. o godz. 11:00 w siedzibie naszego partnerskiego zboru „Droga Zbawienia” K.Ch.B. przy ul. Św. Rocha 23

Oto program Konferencji:

11:00 – 12:00 – czas świadectw o pracy poszczególnych CH

12:00 – 14:00 – czas na świadectwa nawrócenia naszych podopiecznych, oraz słowo ewangelizacyjne do obecnych osób bezdomnych

14:00 – wspólny obiad

– po obiedzie, ok. 15:00 – zwiedzanie Ośrodka dla osób bezdomnych (siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” przy ul. Grochowej 2a)), gdzie działa ogrzewalnia i ośrodek wychodzenia z bezdomności, następnie wspólna dyskusja integrująco – organizacyjna.