Zdjęcia z realizacji projektu PAI 2015

Zapraszamy do oglądania zdjęć z projektu „Aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”, który był realizowany w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2015, finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.W ramach projektu odbywały się zajęcia mające pomóc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. Przyjęły one formę warsztatów, grup wsparcia oraz treningów różnych umiejętności, prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego. Projekt realizowaliśmy w okresie 01.08.2015. do 30.11.2015.

Program Aktywizacja i Integracja 2015