WAŻNE!!! ZMIANA SIEDZIBY NASZEGO STOWARZYSZENIA!

Informujemy, iż od dnia 30 kwietnia br. przenieśliśmy naszą siedzibę z budynku przy ul. Grochowej 2a na nowe miejsce – do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76.

W związku z tym, oprócz naszych biur, funkcjonują tu całodobowo ogrzewalnia i noclegownia dla osób bezdomnych (czyli Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”) oraz Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

Zapraszamy do odwiedzin:-)