Ważna informacja!

Bardzo ważne przypomnienie o najważniejszym projekcie realizowanym przez nasze stowarzyszenie – tym razem w języku migowym: