UWAGA!!! Zmiana adresu naszej działalności!!

Informujemy, iż na pewien czas przenieśliśmy naszą działalność z ul. Żelaznej 23 na ul. Grochową 2A w Białymstoku.

Najłatwiej dotrzeć tam od ul. Lipowej – jest to drugi budynek za Wojskową Komendą Uzupełnień.

Jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Na dzień dzisiejszy na Grochowej funkcjonuje już biuro naszego stowarzyszenia, ogrzewalnia dla osób bezdomnych, Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” oraz część pokoi treningowych Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”.

W związku z tym, we wszelkich sprawach zapraszamy na ul. Grochową 2A.