UWAGA! Nabór do 2 edycji CIS „Żelazna” na 2013 rok!

Trwa rekrutacja uczestników do nowej, drugiej edycji prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Przypominamy, iż mogą w nim wziąć udział osoby z następujących grup:

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby bezdomne

– osoby po opuszczeniu zakładu karnego

– osoby po odbytej terapii uzależnień

Osoby chętne wzięciem udziału w zajęciach CIS zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 w celu pobrania formularza zgłoszeniowego. Można go otrzymać także w białostockich Zespołach Pracowników Socjalnych MOPR.