Realizacja projektu “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II Aktywizacja. Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.”

Zapraszamy do oglądania zdjęć z pierwszego etapu realizacji projektu: https://www.facebook.com/KuDobrejNadziei/posts/10157561186251787

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zostań dziennym opiekunem! | Fundacja UWOLNIENIE