PROSIMY 1% PAŃSTWA PODATKU

Szanowni Państwo!

Istnieje prosty sposób na wymierne wsparcie naszych działań. Od kilu lat każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na potrzeby organizacji pozarządowych, które – tak jak nasze stowarzyszenie – mają status organizacji pożytku publicznego.

Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać w odpowiednie rybryki nazwę naszego stowarzyszenia, czyli: Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” oraz nasz numer KRS, czyli: 0000256783  .

Przeznaczając 1% swoich pieniędzy, macie Państwo swój konkretny udział w niesieniu pomocy osobom w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Kilka dodatkowych liter i cyfr wpisanych w PIT niesie autentyczny, pozytywny wpływ na czyjś los. Zapraszamy, włącz się w łańcuch dobroci! 🙂

opp                       zdecyduj