Projekty 2020

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Białymstoku

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

  1. Prowadzenie całodobowej ogrzewalni na 50 miejsc.

2. Prowadzenie całodobowej noclegowni na 22 miejsca.

3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi (28 miejsc), z wydzielonymi 8. miejscami dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.

Stacja Wsparcia Betezda 2020

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

  1. Działanie punktu wydawania paczek żywnościowych, z którego skorzysta 800 osób miesięcznie.
  2. Wydanie 6000 paczek żywnościowych w roku.

Przyszłość w KDN (kontynuacja działań projektowych z 2019 r.)

Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Termin realizacji: 15.09.2019 – 31.10.2021

Zakładane rezultaty:

Działanie 1 Zakup nieruchomości i jej remont.
Rezultat: zwiększenie potencjału organizacji.

Działanie 2. Remont budynków przy ul. Grunwaldzkiej 76 i Żelaznej 23
Rezultat 1: zwiększenie ilości dostępnych mieszkań treningowych.
Rezultat 2: podniesienie poziomu bezpieczeństwa obu budynków poprzez zainstalowanie łącza internetowego, monitoringu i hydrantów POPŻ, wentylacji.

Działanie 3 Zakup sprzętu komputerowego i biurowego
Rezultat: poprawa warunków pracy kadry i aktywizacji podopiecznych poprzez zakupiony sprzęt biurowy i komputerowy.

Działanie 4 Zakup samochodu.
Rezultat: 1 samochód

Pomóż nie zachorować osobom bezdomnym (pomoc doraźna w ramach walki z pandemią COVID-19)

Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

  1. Zakup koncentratora tlenu.
  2. Zakup generatora ozonu.
  3. Zakup lamp bakteriobójczych.
  4. Materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran, opatrunki sterylne.
  5. Środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, mydło w płynie, szampony, środki higieny,osobistej.
  6. Środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażenia, środki do mycia podłóg, sanitariatów, płyn do naczyń.
  7. Artykuły żywnościowe.

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł III Infrastruktura. Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 20.04.2020 – 31.12.2020

Cel zadania:

Wyposażenie schroniska z usługami opiekuńczymi będzie polegało na zakupie nowego wyposażenia podnoszącego standard świadczonych usług, m. in.: krzesła, materace, meble, parawany, maszyny do czyszczenia powierzchni, hydranty, itp.