Ponowienie zapytania ofertowego

Ponawiamy zapytanie ofertowe związane z rozeznaniem rynku – zakup narzędzi dla jednej z grup CIS „Żelazna”.

Znajduje się ono w dziale Działalność —> zapytania ofertowe