Ogłoszenie w sprawie żywności z Programu FEAD

Prosimy osoby odbierające żywność z Programu FEAD o dostarczenie nowych skierowań z ośrodków pomocy społecznej (MOPR, GOPS, itp.) do dnia 22 lipca 2016 r.