Obozy letnie dla dzieci – aktualizacja nr 2!

W  wakacje 2010 stowarzyszenie jest współorganizatorem letnich obozów dla dzieci, organizowanych razem z młodzieżą z Irlandii:

  • 5-10 lipca – Radość k/Warszawy
  • 22-27 sierpnia – Narewka.

Koszt obozu to 300 zł plus koszty dojazdu. Minimalna wpłata to 150 zł, resztę kosztów pokrywa Fundacja „Radość”.

Ponadto w dn. 22-30 lipca zapraszamy na obóz dziecięcy w Świnoujściu, współorganizowany przez Kościół Chrześcijan Baptystów „Ku Zbawieniu” w Białymstoku oraz nasze stowarzyszenie (koszt obozu – 450 zł) .

Zbór „Ku Zbawieniu” organizuje również wczasy dla całych rodzin w Kopanicy. Więcej informacji na stronie www.kuzbawieniu.bialystok.pl .