Niedługo ruszamy z Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”!

Kilka dni temu uzyskaliśmy status Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z tym od dnia 1 listopada rozpoczniemy rekrutację uczestników do zajęć w CIS. Ofertę kierujemy do 4 grup osób z terenu następujących gmin: Miasto Białystok,Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek:

1. Długotrwale bezrobotni – pozostający bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy

2. Bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności

3. Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

4. Zwolnieni z zakładów karnych

W ramach działań CIS będą odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w 4 grupach po 5 osób.

Reintegracja zawodowa będzie przebiegała na 4 kierunkach: budowlano – porządkowym, budowlano – stolarsko – porządkowym, rękodzielniczo – porządkowym oraz gastronomiczno – opiekuńczo – porządkowym.

W ramach zajęć z reintegracji społecznej będą odbywały się spotkania min. z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym.

Zainteresowanych uczestnictwem w Centrum prosimy o kontakt osobisty lub mailowy na adres: ciszelazna@gmail.com