Multimedia z Dni Kultury Protestanckiej na Podlasiu

Zapraszamy do oglądania zdjęć i filmu z tego wydarzenia, które odbyło się w dn. 24 – 26.10.2014 r.
Zdjęcia znajdują się w galerii Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” (kliknij TUTAJ), natomiast film zawierający obszerny fragment wieńczącego wydarzenie nabożeństwa można obejrzeć na kanale Youtube naszego zboru (kliknij TUTAJ).

 

W Dniach wzięło udział 5 zborów protestanckich, reprezentujących 4 Kościoły:

– Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów „Ku Zbawieniu” w Białymstoku

– Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Dobra Nowina” w Białymsotku

– I Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Białymstoku

– Wspólnota Chrześcijańska „Słowo Życia” Kościoła Bożego W Chrystusie w Białymstoku

– Parafia Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Białymstoku (luteranie)

W piątek, w budynku Zboru „Ku Zbawieniu” odbył się koncert muzyczny, w którym udział wzięli artyści reprezentujący swoje zbory (zabrakło jedynie parafii luterańskiej).

Drugiego dnia, w tym samym budynku, miały miejsce dwa kolejne punkty programu Dni: prezentacje dotyczące podstawowych wierzeń i historii kościołów protestanckich Podlasia oraz dyskusja panelowa pastorów zborów pod hasłem” „Co mają do zaoferowania kościoły protestanckie współczesnemu mieszkańcowi Podlasia?”.

Wierzenia i historię swoich kościołów prezentowali oraz w dyskusji udział wzięli pastorzy wszystkich zborów biorących udział w projekcie.

Zwieńczeniem działań było wspólne nabożeństwo zborów biorących w nim udział, które odbyło się w niedzielę, o g. 18:00 w kaplicy Zboru KZ „Dobra Nowina”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.