Marzec 2007

Spotkania świetlicowe ruszyły. Gromadzimy na nich ok. 30 dzieci. Nowością w ich programie są zajęcia teatralne, gdyż zamierzamy wystąpić latem na konkursie przedstawień.

Niestety, działalność świetlicowa pochłania w zasadzie całość naszych funduszy, więc póki co działalność wśród bezdomnych jest wstrzymana, czego oczywiście żałujemy. Patrzymy jednak w przyszłość z nadzieją, ufając biblijnym obietnicom o wierności Boga.