Listopad – grudzień 2008

W tym okresie na prawdę wiele się wydarzyło. Kontynuowaliśmy nasze dotychczasowe działania: działalność ogrzewalni, czwartkowe spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych, świetlicę weekendową (do końca grudnia) oraz świetlicę tygodniową na osiedlu TBS, wydawanie zupy we wtorki oraz wydawanie żywności z programu PEAD.

W okresie październik – grudzień 2008 z usług ogrzewalni skorzystało ok. 150 osób (wiele z nich było tam codziennie), natomiast przez spotkania „Coffee House” przewinęło się ok. 70 osób (pewna część z nich uczestniczyła w nich regularnie). Z gorącej zupy, gotowanej przez nasze wolontariuszki, korzystało co wtorek od 10 do 35 osób. Dnia 18 grudnia zorganizowaliśmy w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów spotkanie wigilijne dla osób korzystających z ogrzewalni dla bezdomnych i spotkań „Coffee House”. Wzięło w nim udział ok. 120 osób. Śpiewaliśmy kolędy, słuchaliśmy rozważania z Pisma Świętego na temat narodzin Jezusa Chrystusa, zjedliśmy wspólnie smaczne potrawy świąteczne.

W zajęciach świetlicy weekendowej brało udział od 5 do 30 dzieci, zarówno ze Starosielc, jak i z TBS. Zwieńczyliśmy je Spotkaniem Wigilijnym dla dzieci i rodziców dn. 20 lutego. „Gwoździem programu” było oczywiście rozdawanie paczek przez Mikołaja 🙂

Świetlica na osiedlu TBS działała od poniedziałku do piątku. Korzystało z niej od 10 do 40 dzieci. W ramach jej działania dzieci, pod kierunkiem instruktorów teatralnych, przygotowały 2 spektakle teatralne, które zostały wystawione na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Warszawskiej oraz w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Kujawskiej 24. Działalność za rok 2008 zakończyliśmy Spotkaniem Wigilijnym dla dzieci i rodziców dn. 19 grudnia.

Wydawaliśmy żywność dla ok. 1200 podopiecznych w ramach Programu PEAD.