Lipiec 2007

Ten miesiąc był w zasadzie czasem odpoczynku od naszych zwyczajowych działań, co nie znaczy, że nic kompletnie się nie działo. Zarząd pracuje nad zarejestrowaniem naszego stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. W dn. 10 – 22 sierpnia natomiast odbędzie się obóz dla dzieci ze Starosielc.

Ponadto, dodaliśmy na naszej stronie nowy dział: STATUT, gdzie znajduje się statut naszego stowarzyszenia oraz sprawozdanie merytoryczne z jego działalności za rok 2006.

Życzymy wszystkim dobrej, drugiej połowy wakacji 🙂