Kolejny owoc współpracy z Fundacją Biedronki – Program „Witamy i pomagamy – noclegi” !

 1. „Witamy i pomagamy – noclegi” – ogólnopolski program skierowany do
  lokalnych organizacji pomocowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów zajmujących się wspieraniem uchodźców. Fundacja Biedronki (www.fundacjabiedronki.pl) we współpracy z uczestnikami programu, zapewnia tymczasowe (do 30 dni) darmowe zakwaterowanie dla osób przybyłych do Polski w związku z wojną w Ukrainie.
  Celem programu jest wsparcie organizacji (które niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy) posiadających cele zbieżne z celami Fundacji Biedronki, tj. wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, a w szczególności: pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, a także wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
  i wojewodów, prowadzących inicjatywy związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Czas trwania programu: kwiecień 2022 – grudzień 2022
 3. Organizator programu: Fundacja Biedronki
 4. Informacje na temat programu „Witamy i pomagamy – noclegi”
  Program „Witamy i pomagamy – noclegi” prowadzony jest przez Fundację Biedronki we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mają z uchodźcami bezpośredni kontakt. Organizacje te ustalają, które osoby potrzebują noclegu i dokonują rezerwacji miejsca w hotelach i pensjonatach, za które płaci Fundacja Biedronki. Nocleg dla uchodźców zapewniany jest na maksymalnie 10 dni, ale w razie potrzeby można go przedłużyć aż do 30 dni.