Działania w Narewce

Od marca 2011 r. prowadzimy także działania w Narewce w ramach projektu „Teatr sposobem na nudę”. Od marca 2011 grupa wolontariuszy w liczbie 7 – 10 osób, raz w miesiącu, w soboty wyjeżdża do Narewki, do miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury.

W godzinach 13:00 – 15:00 wydajemy tam żywność dla ok. 170 osób z ubogich rodzin, która to pochodzi z unijnego, pomocowego Programu PEAD.          W trakcie, gdy rodzice odbierają żywność, dzieci spędzają czas na zajęciach z wolontariuszkami (gry i zabawy, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, itp.).

W sierpniu przeprowadziliśmy 4-dniowe półkolonie dla ok. 30 dzieci z Narewki i okolic.

Ostatni wyjazd w ramach projektu odbędzie się 10 grudnia.