Darmowe obiady dla seniorów po 70 r. życia!

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Biedronki rozpoczyna nowy program „Poczta Obiadowa”. Projekt polega na zapewnieniu osobom starszym dwóch bezpłatnych posiłków, dostarczanych co tydzień pod wskazany adres zamieszkania przez firmę kurierską. Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu seniorów. Pilotaż projektu prowadzony jest wspólnie z pięcioma organizacjami partnerskimi, w tym naszą i będzie funkcjonował na terenie pięciu miast.

By zostać przyjętym do programu należy spełniać następujące warunki:

– mieć ukończony 70 rok życia,

– posiadać miejsce zamieszkania na terenach dostaw posiłków (załącznik poniżej),

– dochód netto na osobę nie może przekraczać 1700 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

– ze względu na ograniczenia związane z wiekiem uczestnik programu nie jest w stanie codziennie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków,

– sytuacja rodzinna uczestnika programu nie pozwala na uzyskanie wsparcia w tym zakresie ze strony rodziny,

– uczestnik nie wymaga specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej bądź zawierającej wykluczenia składnikowe.

Więcej informacji pod numerem 576 651 956 

Osoby zgłaszające chęć udziału w Programie zobowiązane są do wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia Fundacji Biedronki (załącznik do pobrania poniżej, jest również dostępny w naszym biurze), a następnie przyniesienie go do Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” ul. Grunwaldzka 76 Białystok, pokój numer 8.

Nabór wniosków trwa do 30.04.2023 r.

Zapraszamy!

Oto link do pobrania kodów i wniosku: https://drive.google.com/drive/folders/1ugsUT7VvLNP9bIZwyBzPSsZ99xc94rX5?usp=sharing