Czerwiec – sierpień 2006

Trwa sezon wakacyjny, więc siłą rzeczy musieliśmy ograniczyć naszą działalność. Przeze te miesiące nie prowadzimy sobotnich zajęć świetlicowych dla dzieci. Natomias oczywiście raz w miesiącu rozwoziliśmy żywność do naszych podopiecznych w Białymstoku i okolicach.
A teraz radosna wiadomość Laughing – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał nam 9120 PLN na realizację zadania Wyrównywanie poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności. Pomoże nam to ogromnie w dalszej opiece nad dziećmi i ich rodzinami. Planujemy także w ramach tych finansów rozpocząć wydawanie żywności bezdomnym, co będzie dla nas nowym wyzwaniem.

W dn. 13 – 19 sierpnia planujemy przeprowadzenie biwaku pod Oleckiem dla kilkunastu młodszych dzieci z osiedla Starosielce. Pojedzie z nimi 3 – 4 opiekunów. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będzie to dla dzieci dobry i niezapomniany czas.