Archive / Uncategorized

RSS feed for this section

Poczta Obiadowa!

Darmowe posiłki dla seniorów z Białegostoku

Nasze stowarzyszenie zostało partnerem pilotażowej edycji programu Fundacji Biedronki „Poczta Obiadowa”, w którym weźmie udział 550 seniorów. Już wkrótce do drzwi każdego z nich co tydzień dostarczone zostaną posiłki na dwa dni. Projekt ma na celu wsparcie żywieniowe potrzebujących osób starszych, które mają problem z samodzielnym przygotowaniem obiadów i w związku z tym narażone są na niedożywienie. W naszym mieście posiłki otrzyma 43[JSN1] seniorów.

Fundacja Biedronki wraz z organizacjami partnerskimi (w tym naszą), rozpoczęła pilotażowy projekt „Poczta Obiadowa”. Program potrwa pięć miesięcy, w czasie których do uczestników projektu raz w tygodniu będzie przyjeżdżał specjalny kurier z obiadami na dwa dni. Każdy  zestaw  składa się z zupy oraz drugiego dania, a do wyboru są dwie wersje menu: standardowe i lekkostrawne.

Potrawy są komponowane tak, aby jak najbardziej uwzględniać potrzeby osób starszych. Dania  przygotujemy z surowców wysokiej jakości z naciskiem na produkty  sezonowe, świeże, naturalne, bez zbędnych ulepszaczy i składników chemicznych  – mówi dr Marta Lewandowicz, dietetyczka programu „Poczta Obiadowa”.

Uczestnik programu otrzymuje wsparcie wolontariusza, który pozostaje w kontakcie z seniorem i sprawdza czy odbiera on posiłki (obiady są dostarczane do „rąk własnych”, nie są zostawiane pod drzwiami). W razie gdyby uczestnik programu nie odbierał obiadów, wolontariusz ma za zadanie zweryfikować przyczynę. Wolontariusz pomaga seniorowi także w sprawach organizacyjnych programu, np. odwołanie dostawy posiłku w przypadku planowanej nieobecności (jak wyjazd seniora do sanatorium) czy zmiany rodzaju diety.

Nasze Stowarzyszenie przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom starszym, objęło pomocą prawie 50 seniorów z terenu miasta Białystok. Każda historia jest inna, ale to co łączy naszych podopiecznych to samotność, brak lub niewystraczające wsparcie do członków rodziny, trudna sytuacja finansowa oraz całkowita lub częściowa niezdolność do przygotowywania sobie ciepłych
i pełnowartościowych posiłków.

Kto otrzyma obiady?

„Poczta Obiadowa” przeznaczona jest dla osób powyżej 70 roku życia, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie i samodzielnie przygotować ciepłych posiłków, a nie mogą uzyskać wsparcia w tym zakresie ze strony rodziny. Jednym z kryteriów naboru była również sytuacja finansowa, ponieważ posiłki są darmowe. Program realizowany jest w pięciu miastach: Łodzi, Kielcach, Radomiu, Nowym Sączu i Białymstoku. Za kwalifikację uczestników odpowiedzialne są organizacje partnerskie Fundacji Biedronki.

Osoby starsze nie zawsze mają siłę i chęć do tego, by samodzielnie przygotowywać posiłki. Bywa, że nie są już na tyle sprawne, aby robić zakupy i gotować. To może być powodem niedożywienia, które jest groźne dla zdrowia, zwiększa ryzyko upadków czy infekcji. To właśnie temu chcemy przeciwdziałać w programie „Poczta Obiadowa” – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki. Choć niedożywienie może wystąpić w każdym wieku jednak to przede wszystkim problem seniorów. Zgodnie z wynikami badań The European Nutrition for Health Alliance ponad 20% osób starszych (65+) jest niedożywionych lub ma zwiększone ryzyko niedożywienia[1], dlatego to właśnie do nich kierowany jest program.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki działa od 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka, a także projekt „Danie Wspólnych Chwil”, w którym Koła Gospodyń Wiejskich organizują wspólnotowe posiłki dla osób starszych. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 120 mln złotych (status na maj 2023).

Kontakt: 

julia@kdn.bialystok.pl

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl


[1] Źródło: https://european-nutrition.org/good-practices/senior-malnutrition-how-nutritional-interventions-can-reduce-the-risk-of-mortality/, ostatni dostęp: 20.05.2023


Darmowe obiady dla seniorów po 70 r. życia!

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Biedronki rozpoczyna nowy program „Poczta Obiadowa”. Projekt polega na zapewnieniu osobom starszym dwóch bezpłatnych posiłków, dostarczanych co tydzień pod wskazany adres zamieszkania przez firmę kurierską. Program ma na celu przeciwdziałanie niedożywieniu seniorów. Pilotaż projektu prowadzony jest wspólnie z pięcioma organizacjami partnerskimi, w tym naszą i będzie funkcjonował na terenie pięciu miast.

By zostać przyjętym do programu należy spełniać następujące warunki:

– mieć ukończony 70 rok życia,

– posiadać miejsce zamieszkania na terenach dostaw posiłków (załącznik poniżej),

– dochód netto na osobę nie może przekraczać 1700 zł dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

– ze względu na ograniczenia związane z wiekiem uczestnik programu nie jest w stanie codziennie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków,

– sytuacja rodzinna uczestnika programu nie pozwala na uzyskanie wsparcia w tym zakresie ze strony rodziny,

– uczestnik nie wymaga specjalistycznego żywienia ani diety specjalistycznej bądź zawierającej wykluczenia składnikowe.

Więcej informacji pod numerem 576 651 956 

Osoby zgłaszające chęć udziału w Programie zobowiązane są do wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia Fundacji Biedronki (załącznik do pobrania poniżej, jest również dostępny w naszym biurze), a następnie przyniesienie go do Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” ul. Grunwaldzka 76 Białystok, pokój numer 8.

Nabór wniosków trwa do 30.04.2023 r.

Zapraszamy!

Oto link do pobrania kodów i wniosku: https://drive.google.com/drive/folders/1ugsUT7VvLNP9bIZwyBzPSsZ99xc94rX5?usp=sharing 

Ponownie wspólnie z Fundacją Biedronki :-)

Nasze Stowarzyszenie zostało jednym z 22 partnerów programu Fundacji Biedronki „Karta dobra”. W ramach projektu ubogie, samotne osoby starsze otrzymują kartę na zakupy do sieci sklepów Biedronka. Karta co miesiąc zasilana jest kwotą 170 zł. Dzięki takiej formie pomocy seniorzy mogą sami decydować na co wydadzą otrzymane środki. W tegorocznej edycji programu Kartę dobra otrzyma łącznie ok. 2500 osób starszych z różnych miejsc Polski. Nasze Stowarzyszenie rozdysponowało 250 kart. Cieszymy się, że możemy być częścią tej inicjatywy!

Patronem Medialnym edycji 2022/2023 programu Karta dobra jest Głos Seniora.

Bierzemy udział w „Projekcie Karta” Fundacji Biedronka.

Oto najważniejsze informacje:

Cel programu:

Program Karta dobra jest prowadzony przez Fundację Biedronki, która zajmuje się pomaganiem osobom starszym. Fundacja nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami pomocowymi i przekazuje im karty na zakupy w Biedronce. Organizacje te są natomiast odpowiedzialne za kwalifikację ubogich seniorów, którzy otrzymują Karty dobra. Mogą nimi płacić w sklepach Biedronka.

W edycji 2021/2022 współpracę z Fundacją Biedronki nawiązało 8 organizacji, w tym Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Pomocą objętych zostało ponad 600 seniorów w skali całego kraju.

Rola Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”:

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w programie jest odpowiedzialna za zorganizowanie działania programu na terenie naszego regionu. Nasza organizacja m.in.:

  • Tworzy regulaminy i kryteria przyznawania pomocy w formie Karty dobra
  • Identyfikuje w otoczeniu osoby potrzebujące wsparcia, kwalifikuje je i przekazuje im Karty dobra
  • Udziela dodatkowej pomocy użytkownikom Karty dobra
  • Na bieżąco obsługuje karty
  • Przekazuje Fundacji Biedronki sprawozdanie z funkcjonowania programu.

Jak działa Karta dobra:

Karta dobra jest doładowywana przez Fundację Biedronki co miesiąc od września 2021 do czerwca 2022 kwotą 150 zł (pod warunkiem, że z przyczyn określonych w regulaminach nie zostanie ona zablokowana).

Karta dobra jest kartą przedpłaconą, którą można używać wyłącznie w sklepach Biedronka. Można nią płacić za zakupy artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetyków z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych i usług (np. doładowań telefonów). Aktywną Kartą dobra można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych lub utraty ważności albo dezaktywacji karty.

Kartą można płacić do końca sierpnia 2022 roku.

Komu pomagamy:

  • 150 seniorów z terenu województwa podlaskiego
  • Czynniki, które bierzemy pod uwagę przy kwalifikacji seniora:
  • Sytuacja finansowa – pomocą mogą zostać objęte osoby starsze mające trudności finansowe spowodowane np. niskimi dochodami, dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby np.  leczenie, leki, rehabilitację, konieczność utrzymywania niepełnosprawnych dorosłych dzieci, obciążenie spłatą kredytów itp.
  • Sytuacja mieszkaniowa – trudności bytowe, a w tym w szczególności: mieszkanie niedostosowane do potrzeb osób starszych np. znajdujące się na wysokim piętrze

w budynku bez windy, brak: toalety, łazienki, bieżącej wody, ogrzewania, zły stan lokalu, osoba znajduje się w kryzysie bezdomności itp. Sytuacja życiowa – szczególna uwaga położona na osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystraczającej opieki na co dzień, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych np. pożar.

Realizacja projektu Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do oglądania filmiku przedstawiającego jeden z etapów realizacji ww. projektu, finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

Kilka istotnych informacji!

Po pierwsze – serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych Facebooków: stowarzyszeniowego, Kawiarni W starym kinie, Sklepiku Modny Grosik, Baru Okienko, jak też Droga Zbawienia, ponieważ nie wszystkie informacje o naszej bieżącej działalności nadążamy zamieszczać na stronie internetowej. A na Facebooku się dzieje 😉

Po drugie – wreszcie działa czerwony przycisk „Wesprzyj nas”, znajdujący się w prawym górnym rogu strony głównej. Po jego kliknięciu pojawi się strona z dostępnymi opcjami wspierania naszych działań – pracujemy nad dodaniem możliwości wykonania bezpośredniego przelewu na nasze konto (opcja doskonale znana ze sklepów internetowych). Zapraszamy do korzystania 🙂

Skip to content