Bierzemy udział w „Projekcie Karta” Fundacji Biedronka.

Oto najważniejsze informacje:

Cel programu:

Program Karta dobra jest prowadzony przez Fundację Biedronki, która zajmuje się pomaganiem osobom starszym. Fundacja nawiązuje współpracę z lokalnymi organizacjami pomocowymi i przekazuje im karty na zakupy w Biedronce. Organizacje te są natomiast odpowiedzialne za kwalifikację ubogich seniorów, którzy otrzymują Karty dobra. Mogą nimi płacić w sklepach Biedronka.

W edycji 2021/2022 współpracę z Fundacją Biedronki nawiązało 8 organizacji, w tym Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Pomocą objętych zostało ponad 600 seniorów w skali całego kraju.

Rola Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”:

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w programie jest odpowiedzialna za zorganizowanie działania programu na terenie naszego regionu. Nasza organizacja m.in.:

  • Tworzy regulaminy i kryteria przyznawania pomocy w formie Karty dobra
  • Identyfikuje w otoczeniu osoby potrzebujące wsparcia, kwalifikuje je i przekazuje im Karty dobra
  • Udziela dodatkowej pomocy użytkownikom Karty dobra
  • Na bieżąco obsługuje karty
  • Przekazuje Fundacji Biedronki sprawozdanie z funkcjonowania programu.

Jak działa Karta dobra:

Karta dobra jest doładowywana przez Fundację Biedronki co miesiąc od września 2021 do czerwca 2022 kwotą 150 zł (pod warunkiem, że z przyczyn określonych w regulaminach nie zostanie ona zablokowana).

Karta dobra jest kartą przedpłaconą, którą można używać wyłącznie w sklepach Biedronka. Można nią płacić za zakupy artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetyków z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych i usług (np. doładowań telefonów). Aktywną Kartą dobra można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania limitu środków pieniężnych lub utraty ważności albo dezaktywacji karty.

Kartą można płacić do końca sierpnia 2022 roku.

Komu pomagamy:

  • 150 seniorów z terenu województwa podlaskiego
  • Czynniki, które bierzemy pod uwagę przy kwalifikacji seniora:
  • Sytuacja finansowa – pomocą mogą zostać objęte osoby starsze mające trudności finansowe spowodowane np. niskimi dochodami, dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby np.  leczenie, leki, rehabilitację, konieczność utrzymywania niepełnosprawnych dorosłych dzieci, obciążenie spłatą kredytów itp.
  • Sytuacja mieszkaniowa – trudności bytowe, a w tym w szczególności: mieszkanie niedostosowane do potrzeb osób starszych np. znajdujące się na wysokim piętrze

w budynku bez windy, brak: toalety, łazienki, bieżącej wody, ogrzewania, zły stan lokalu, osoba znajduje się w kryzysie bezdomności itp. Sytuacja życiowa – szczególna uwaga położona na osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystraczającej opieki na co dzień, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych np. pożar.