Kontakt

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

Adres siedziby:

ul. Grunwaldzka 76
15-893 Białystok

tel. kom. +48 500 191 198   

e-mail: kudobrej@gmail.com

 KRS: 0000256783; NIP: 9661851900; REGON: 200085993

Nr konta: mBank 17 1140 2017 0000 4302 1281 5256

Darowizny na rzecz stowarzyszenia można odliczyć od podatku! (do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych, do 10% w przypadku firm).

Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”: 

Adres biura taki sam jak stowarzyszenia.

Biuro czynne tylko w środy.

komórkowy:  881 321 900

telefax: 85 742 29 80

e-mail: ciszelazna@gmail.com

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” wraz z ogrzewalnią (czynne 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę):  

ul. Grunwaldzka 76

tel. 85 674 87 17

Punkt pomocy doraźnej (żywność, odzież):

Telefon: 500 191 198

Czynne w poniedziałki i wtorki w godzinach 10:00 – 14:00.