Zapytania ofertowe GSWB 2012

Wyniki zapytania ofertowego nr 2-GSWB/2012

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2-GSWB wpłynęła jedna oferta, którą w związku z tym wybraliśmy (spełniała oczywiście warunki zapytania ofertowego): oferta firmy SOSPC Adam Adamski, Białystok.

____________________________________________________________________________________

Białystok, 04.07.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-GSWB/2012

 

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w ramach realizacji projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania:

1. Przedmiot zamówienia:  Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, Białystok, ul. Żelazna 23,  w terminie 07.07.2012 r. – 13.07.2012 r.

3.  Osoba uprawniona do kontaktu:

Elżbieta Żukowska – Bubienko , tel. 531 655 300, adres email: kudobrej@gmail.com 

4.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 06 lipca 2012 r. do godziny 10:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania

5.  Ofertę można:

a) dostarczyć osobiście na adres:  ul. Żelazna 23, Białystok, biuro stowarzyszenia na 1 piętrze

b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok z dopiskiem: Oferta wyposażenia kuchni ogrzewalni dla osób bezdomnych (fizyczne znalezienie się przesyłki w biurze w terminie podanym w pkt. 4)

c)  przesłać e-mailem na adres:  kudobrej@gmail.com

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym i Wzorze umowy

b) będzie zawierała najniższą cenę brutto

c) będzie oferowała produkt renomowanej firmy

8. Załączniki:  

1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.    Formularz ofertowy

3.    Wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, realizowanego przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku:

1) laptop z oprogramowaniem (pełna wersja Microsoft Office 2010): cena zestawu musi zamknąć się w kwocie 2800 zł brutto

2) ze względów proceduralnych faktura musi być wystawiona z 40-sto dniowym okresem płatności

Formularz ofertowy oraz Wzór umowy wyślemy podmiotom zainteresowanym pocztą elektroniczną.

_________________________________________________________________

Wyniki zapytania ofertowego nr 1_GSWB/2012

Informujemy, iż w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, którą w związku z tym wybraliśmy: oferta firmy MIG Import-Eksport Głowacki Spółka Jawna, Białystok.

___________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-GSWB/2012

 

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w ramach realizacji projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania:

1. Przedmiot zamówienia:  Wyposażenie kuchni ogrzewalni dla osób bezdomnych

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  siedziba Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, Białystok, ul. Żelazna 23,  w terminie 18 – 22.06.2012 r.

3.  Osoba uprawniona do kontaktu:

Elżbieta Żukowska – Bubienko , tel. 531 655 300, adres email: kudobrej@gmail.com

4.  Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 15 czerwca 2012 r. do godziny 18:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania

5.  Ofertę można:

a) dostarczyć osobiście na adres:  ul. Żelazna 23, Białystok, biuro stowarzyszenia na 1 piętrze

b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: ul. Żelazna 23, 15-297 Białystok z dopiskiem: Oferta wyposażenia kuchni ogrzewalni dla osób bezdomnych (fizyczne znalezienie się przesyłki w biurze w terminie podanym w pkt. 4)

c)  przesłać e-mailem na adres:  kudobrej@gmail.com

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego

w formularzu ofertowym i Wzorze umowy

b) będzie zawierała najniższą cenę brutto

8. Załączniki:  

1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.    Formularz ofertowy

3.    Wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie kuchni ogrzewalni dla osób bezdomnych, mieszczącej się przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku w następujące elementy wraz z bezpłatnym dowozem zamawianego asortymentu:

1) zmywarka uniwersalna zasilanie 230V wraz z montażem, z niezbędnymi detergentami – 1 sztuka

2) szafka wisząca z drzwiami suwanymi (wymiary 1200x300x600) – 1 sztuka

3) szafka przelotowa z drzwiami suwanymi (wymiary 800x500x1800) – 1 sztuka

4) stół nierdzewny z półką (wymiary 1200x600x850) – 1 sztuka

5) stół nierdzewny ze zlewem dwukomorowym, szafką, drzwiami suwanymi (wymiary 1200x600x850) – 1 sztuka

6) stół nierdzewny (wymiary 1600x300x850) – 1 sztuka

7) regał magazynowy wolnostojący (wymiary 2726x500x1750)  – 1 sztuka

7) regał magazynowy narożny (wymiary 1052x500x1750) – 1 sztuka

8) bateria do zlewu mocowana do blatu – 1 sztuka

9) termos kateringowy 9 l na nóżkach z kranem– 2 sztuki

10) darmowy dowóz ww. asortymentu do siedziby ogrzewalni przy ul. Żelaznej 23 w Białymstoku

Oferta powinna zawierać całkowity koszt brutto zamawianego wyposażenia wraz z wyszczególnieniem kosztu brutto każdej sztuki asortymentu.

Formularz ofertowy oraz Wzór umowy wyślemy podmiotom zainteresowanym pocztą elektroniczną.