Zakątek Nadziei

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” działał w następujących lokalizacjach:

  • grudzień 2009 – grudzień 2014: w budynku przy ul. Żelaznej 23
  • grudzień 2014 – marzec 2017: w budynku przy ul. Grochowej 2a
  • od 31 marca 2017: w obecnej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76

Ośrodek „Zakątek Nadziei” składa się z następujących etapów: ogrzewalnia, gdzie oprócz udzielania pomocy doraźnej, wyszukujemy osoby chętne do zmiany życia; noclegownia, gdzie do części pokoi kierujemy osoby, które weszły w proces wychodzenia z bezdomności oraz mieszkania treningowe na terenie miasta, gdzie mieszkają osoby znajdujące się na ostatnim etapie wychodzenia z bezdomności, oczekujące najczęściej na przydział mieszkania socjalnego, komunalnego lub szukającego stałego lokum w jakiejś innej formie.

W jakimś stopniu do wychodzenia osób bezdomnych z tego stanu przyczynia się także prowadzone przez nas od początku 2018 r. schronisko dla osób bezdomnych, ponieważ jego klienci, kierowani do niego przez białostocki MOPR, najczęściej trafiają do domów pomocy społecznej.

W Ośrodku realizujemy własny program wychodzenia z bezdomności, podzielony na 3 etapy, którego celem jest doprowadzenie osoby do wyjścia ze stanu bezdomności poprzez pracę nad wzbudzeniem i podtrzymaniem motywacji, zmianę systemu wartości, pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Z Ośrodka mogą korzystać osoby zmotywowane do zmiany swego życia, które najczęściej wywodzą się z prowadzonej na parterze ogrzewalni dla osób bezdomnych. Podpisują one kontrakt mieszkaniowy oraz program wychodzenia z bezdomności. W realizacji jego założeń towarzyszą podopiecznemu doświadczone osoby spośród członków i wolontariuszy stowarzyszenia (min. psycholog, pastor, pracownik socjalny, pedagog resocjalizacji, coach).

Od początku działania „Zakątka Nadziei” do chwili obecnej (kwiecień 2018) udało się nam, z Bożą pomocą, pomóc wyjść z bezdomności 30. osobom.

Poniżej przykładowy pokój dla osób znajdujących się na jednym z ostatnich etapów wychodzenia z bezdomności: