Projekty 2017

Prowadzenie ogrzewalni i noclegowni dla osób bezdomnych i pomoc osobom zagrożonym bezdomnością w Białymstoku.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania: 

1. Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ciepłego i bezpiecznego miejsca w ogrzewalni i
noclegowni.
2. Zapewnienie dwóch posiłków dziennie.
3. Zapewnienie możliwości otrzymania odzieży i bielizny.
4. Zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni i otrzymania do tego celu środków czystości (również odwszawianie).
5. Zapewnienie możliwości prania odzieży.
6. Zapewnienie poradnictwa psychologicznego.
7. Zapewnienie poradnictwa socjalnego.
8. Zapewnienie możliwości wsparcia coacha.
9. Zapewnienie możliwości wsparcia pedagoga resocjalizacji.
10. Zapewnienie możliwości udziału w spotkaniach motywujących do zmiany szkodliwego stylu życia.
11. Zapewnienie możliwości skorzystania z komputera z Internetem pod nadzorem informatyka.

 

Punkt pomocy rzeczowej i żywnościowej

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania:

1. Regularna pomoc rzeczowa i żywnościowa dla ubogich mieszkańców naszego miasta.
2. Pomoc umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych.
3. Wydanie dwóch posiłków świątecznych dla najuboższych mieszkańców Białegostoku.
4. Przyjmowanie darowizn od darczyńców.

 

Pomoc najuboższym mieszkańcom Białegostoku w formie paczek żywnościowych wydawanych przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w ramach POPŻ.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zakładane cele realizacji zadania:

1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazanie żywności.
2. Dystrybucja żywności do najbardziej potrzebujących mieszkańców Białegostoku w ramach programu POPŻ.
3. Dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej ilości mieszkańców miasta Białegostoku, posiadających skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.