Coffee House

Spotkania „Coffee House” przeznaczone są dla osób uzależnionych. Ich celem jest motywowanie takich ludzi do decyzji o zmianie życia i zerwaniu z nałogiem. Pomysłodawcą spotkań jest Misja „Teen Challenge”, założona w latach 60-tych XX w. w USA przez pastora Davida Wilkersona , który zaczął, z dużym skutkiem, wzywać do nawrócenia członków nowojorskich gangów młodzieżowych. Z czasem powstał pierwszy ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, które już wtedy były poważnym problemem społecznym. Dziś misja posiada swoje oddziały i ośrodki w wielu krajach świata.

Podczas spotkań „Coffee House” odbywają się rozmowy osób uzależnionych ze specjalnie przeszkolonymi wolontariuszami, którzy starają się zmotywować ich do wyjazdu na terapię do ośrodków polskiego oddziału Misji „Teen Challenge” oraz namówić do zmiany sposobu myślenia  w oparciu o wartości chrześcijańskie.  Często prowadzone są także pogadanki i wykłady dotyczące tej tematyki. Spotkanie trwa zazwyczaj ok. 1 godz. Staramy się stworzyć podczas tych spotkań atmosferę akceptacji i nadziei na zmianę. Większość uczestników spotkań stanowią osoby bezdomne, gdyż alkoholizm jest w tym środowisku dość powszechnym zjawiskiem.

Więcej o Misji „Teen Challenge” można dowiedzieć się z ich strony internetowej: www.teenchallenge.pl

Spotkania w naszym „Coffee House” rozpoczęły się we wrześniu 2008 i odbywają się obecnie we wtorki o godz. 16:00 w budynku ogrzewalni dla bezdomnych prowadzonej przez nasze stowarzyszenie przy ul. Grunwaldzkiej 76.